Ubezpieczenia Urbanek

Gwarancja i Bezpieczeństwo

Dobre ubezpieczenie jest naszą gwarancją bezpieczeństwa w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Ubezpieczamy się coraz chętniej i bardziej świadomie.

Sprawdź   Napidsz do nas

Ubezpieczenia Urbanek z nami bezpieczniej!

Jestem Moblinym Doradcą ubezpieczeniowym, który oferuje swoim klientom najlepiej dobrane polisy spośród najlepszych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia
Komunikacyjne

Ubezpieczając swój pojazd, nie ograniczajmy się do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Warto wybrać Autocasco, aby mieć ochronę w razie nieszczęśliwych zdarzeń z naszej winy oraz ochronę na wypadek kradzieży i działania sił przyrody.

W podróży pomocne będzie Assistance, które zapewni nam cenną pomoc przy awarii pojazdu.

Dom

Dom to nasz azyl, dlatego warto go chronić bez żadnych ograniczeń.

Życie

Grupa ubezpieczeń na życie daje nam szerokie możliwości ochrony dopasowane do naszych oczekiwań.

Podróże

Z ubezpieczeniem podróżnym możesz zadbać o komfort swojego urlopu, krótkiego wyjazdu i podroży służbowej.

Firma

Energia i środki finansowe włożone w rozwój naszej firmy zasługują na zabezpieczenie odpowiednio dopasowaną polisą dla przedsiębiorców.

Fotowoltaika

Fotowoltaika rozwija się dynamicznie, ale instalacje mogą zostać zniszczone w razie szaleństw pogodowych, np. gradu.

OC Zawodowe

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową.

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje świadczenie finansowe w przypadku urazu ciała lub śmierci w następstwie wypadku.

Ubezpieczenia dla Szkół

Wycieczki, ubezpieczenie nnw, cały pakiet dobierany indywidualnie do danej szkoły.

Ubezpieczenie dla Seniorów

Ubezpieczenie Komunikacyjne

Proponujemy wypełnienie formularza lub podanie samych danych do kontaktu lub prosimy o kontakt mailowy/telefoniczny.

Formularz zapytania

Najczęściej zadawane Pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rożnymi rodzajami ubezpieczeń.

Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno być zawarte przez cały czas trwania rejestracji pojazdu, w momencie zarejestrowania pojazdu należy wykupić ubezpieczenie, jeżeli pojazd nie będzie rejestrowany lub nie podlega rejestracji ( brak obowiązku rejestracji pojazdu ) lub pomimo obowiązku rejestracji, posiadacz zamierza takim pojazdem się poruszać, ubezpieczenie oc należy zawrzeć przed wyjazdem pojazdu na drogę.
Najważniejsze konsekwencje dla sprawcy szkody to koszt jaki musi ponieść na naprawienie wyrządzonej szkody, w przypadku braku polisy oc, dodatkowo właściciel takiego pojazdu musi opłacić karę za brak ubezpieczenia.
Tak, dopuszczalna jest płatność ratalna, skutkiem rozłożenia płatności na raty jest zwyżka składki.
Tak, polisa może zostać wykupiona w dniu wyjazdu, ubezpieczenie zawiera się od godziny, pamiętajmy że ubezpieczenia podróżne działają dopiero poza granicami RP.
Standardowo tak, jednak zakres ochrony może obejmować również wyjazd którego celem jest wykonywanie pracy.
Ubezpieczenie może obejmować następujące zdarzenia, wymieniamy najczęściej spotykane :
- ogień/pożar
- deszcz nawalny
- powódź
- zalanie
- osuwanie, zapadanie się ziemi
- uderzenie pioruna
- upadek statku powietrznego
- wybuch
- trzęsienie ziemi
- grad
- huragan
- lawina
- upadek drzew lub masztów
- zaleganie śniegu lub lodu
- kradzież
Ubezpieczenie zawiera się na okres 1 roku, okresy krótsze są dopuszczane jednak są one rzadko spotykane.
Składka zależy od :

- ilości ryzyk występujących na polisie,
- sumy ubezpieczenia czyli wartości od której ubezpieczamy mienie,
- strefy do której przypisane jest miejsce ubezpieczenia tzn. kodu pocztowego, duże znaczenie będzie tu miało czy miejsce to znajduje się na terenach zagrożonych powodzią
- w przypadku mieszkania ( dla ryzyka kradzieży ), znaczenie może mieć piętro na którym znajduje się ubezpieczone mienie, lokal na parterze i piętrze ostatnim będzie lokalem o wyższym ryzyku niż lokal który znajduje się na piętrze pośrednim,

Umów Spotkanie

Doradca Dawid UrbanekTelefon: +48 512 332 324


E-mail: biuro@ubezpieczeniaurbanek.pl


Copyright © Ubezpieczenie Sosnowiec
Strone Stworzyli ubezpieczeniesosnowiec.pl